Zajęcia Gordonowskie

( czas trwania zajęć - 45 min )

Grupa

Grupa 0 ( wiek 6-36 m-cy)

Karnet miesięczny/umowa

35 zł x ilość wejść

Karnet miesięczny/ bez umowy

45,00 zł

Pojedyncze wejście

50,00 zł

Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki i kształcenia słuchu

( czas trwania zajęć - 45 min )

Grupa

Grupa 6-10 r.ż.

Karnet miesięczny/umowa

40 zł x ilość wejść

Karnet miesięczny (min. 4 zajęcia)/ bez umowy

45,00 zł/ 1 zajęcia

Pojedyncze wejście

50,00 zł

Indywidualne lekcje instrumentalne i wokalne

śpiew, gitara, ukulele, pianino, perkusja, saksofon, akordeon, flet, klarnet

Czas trwania zajęć

30 minut

45 minut

60 minut

Karnet miesięczny ( 4 lekcje)*/umowa

220,00 zł

280,00 zł

360,00 zł

Karnet miesięczny (min. 4 zajęcia)/ bez umowy

60,00 zł/1 lekcja

75,00 zł/1 lekcja

95,00 zł/1 lekcja

Pojedyncze wejście

65,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

Zespół wokalno - instrumentalny

( czas trwania zajęć - 45 min )

Grupa

maksymalnie 7 osób

Karnet miesięczny/umowa

40 zł x ilość wejść

Karnet miesięczny (min. 4 zajęcia)/ bez umowy

brak

Pojedyncze wejście

brak

Chór "Akoalada"

( czas trwania zajęć 60 minut )

Grupa

Karnet miesięczny
(4 lekcje)*/ umowa

Karnet miesięczny/4 lekcje bez umowy

Pojedyncze
wejście

wiek 7-12 r.ż.

Karnet miesięczny
(4 lekcje
)*

160,00 zł

Karnet miesięczny (8 lekcji )*

180,00 zł

Pojedyncze
wejście

50,00 zł

W przypadku zajęć gordonowskich jak i umuzykalniających zastrzega się, iż otwarcie grupy nastąpi przy minimalnej liczbie 5 uczestników.

W przypadku zajęć zespołowych instrumentalnych maksymalna ilość uczestników w grupie do 5 osób .

* Jeśli w danym miesiącu wypada 5 tygodni, jest możliwość dopłaty do 5-tych zajęć w cenie karnetowej ( nie pojedynczych wejść)